Tietosuojaseloste

Maalikumppanit tietosuojaseloste

Maalikumppanit tietosuojaseloste. Päivitetty 29.4.2024

 

 1. Rekisterinpitäjä
  Rekisterinpitäjä: Maalikumppanit
  Y-tunnus:0570954-5
  Leipojantie 2, 91100 Ii
 2. Rekisteriasioita hoitavan yhteystiedot
  Petteri@maalikumppanit.fi
 3.  Rekisterin nimi
  Maalikumppanit henkilötietojen käsittelyä myynnissä, markkinoinnissa ja asiakassuhteissa koskeva henkilötietorekisteri.
 4.  Rekisterin sisältämät tiedot
  Asiakas-, myynti- ja markkinointirekisterimme voi sisältää seuraavia rekisteröityjä koskevia tietoja: nimi, sähköposti, paikkakunta, asiakkaan antamat lisätiedot, mikäli niitä on lomakkeen kautta annettu, Ip-osoite, Aika, jolloin lomake on lähetetty, selain, jonka kautta lomake on lähetetty
 5. Miksi tietoja kerätään?
  Rekisteriin kerätään yllä mainitut tiedot, jotta lomakkeen lähettäneeseen henkilöön voidaan olla yhteydessä ja hänelle voidaan tarjota palvelua. Asiakkaan antamat lisätiedot kerätään, jos asiakas niitä antaa. Tällöin niitä käsitellään muiden henkilötietojen tavoin.
 6. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta a) ”rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten”. Annat siis suostumuksen tietojesi käsittelyyn ennen lomakkeen lähettämistä erillisellä painikkeella.
 7. Ketkä tietoja vastaanottavat ja miten tietoja säilytetään
  Rekisterinpitäjä on yrityksemme maalikumppanit ja se vastaanottaa henkilötietojasi. Yritys on suomalainen, joten tietoja käsitellään Suomen lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojasi tarvitaan koko asiakassuhteen ajan ja myöhemmin mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämiseen. Henkilötietojasi ei poisteta rekisteristä, ellet erikseen pyydä sitä. Henkilötietojasi ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille, eikä niitä pääsääntöisesti siirretä ETA-maiden ulkopuolelle. Joitakin tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ETA-maiden ulkopuolisilla palvelimilla, esim. Google Drive.
 8.  Rekisteröidyn oikeudet
  Asiakastietorekisteriin rekisteröidyllä on oikeus: saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, saada tutustua tietoihin, oikaista tietoja, poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi, rajoittaa tietojensa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, vastustaa tietojen käsittelyä, olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi, kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisille, mikäli tietoja ei ole käsitelty oikein. Jos haluat käyttää jotain yllä mainituista oikeuksistasi, ole yhteydessä rekisterinpitäjään.
 9. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta lomakkeen kautta, sekä lain sallimissa rajoissa viranomaisten pitämistä rekistereistä.
 10. Evästeiden (cookies) käyttö
  Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. 
 11. Rekisterin suojaus
  Kaikki rekisteriin tallennetut tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
 12. Automaattinen päätöksenteko
  Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.